Alt i alt er Bjørnemosen et meget attraktivt område, der straks tiltaler de fleste af de personer der er ude for at se på en andel. Andelene i sig selv er også et stort plus for de fleste, idet de er meget lyse og indbydende, og bliver af mange opfattet som “rigtig hyggelige”. Tag nu ikke vores ord for det — kom selv herud og se om ikke vi har ret.

To typer andele

Hvert hus er delt op i to separate hushalvdele med indgang i hver sin ende af huset. Der er således i alt 28 separate hushalvdele (husnumre) i Bjørnemosen. Hver hushalvdel indeholder enten 2 eller 3 andele som betegnes hhv. “type 2” eller “type 3”.

Type 2

En type 2 andel er (ekskl. fællesarealer og toilet/bad) på i alt ca. 40 m2, fordelt på 25,5 m2 i stueetagen og 14,5 m2 hems. I en type 2 hushalvdel deler man køkken med beboeren/beboerne i den anden andel, men har eget badeværelse.

Type 3

En type 3 andel kan (ekskl. fællesarealer og toilet/bad) variere fra 25,5 – 28,5 m2 i alt, afhængig af hvilken andel der er tale om. Disse andele kan være både med og uden hems. I en type 3 hushalvdel deler man køkken med beboerne i de to andre andele. Til deling de 3 andele imellem er der 2 badeværelser.

Fællesarealer

I alle huse er der et køkken på 17,5 m2 og en udestue på 10,5 m2. Det samlede areal pr. hushalvdel er ca. 120 m2.
Download et PDF dokument med målskitser

Fotos

Billeder fra type 2 og type 3 huse: