Sankt Hans i Bjørnemosen

I Bjørnemosen er idealer ikke blot noget, der står nedskrevet et eller andet sted, eller som eksisterede en gang, men en levende realitet i dagligdagen. Kan du gå ind for vores idealer og værdier, som er beskrevet nedenfor, vil Bjørnemosen med stor sandsynlighed være det helt rette sted for dig at bo.

Bjørnemosen er…

Ejerskab

I Bjørnemosen er vi andelshavere. Det betyder, at vi alle ejer vores boliger. Du ejer det hus, du bor i, sammen med de øvrige andelshavere i andelsselskabet, og du ejer sammen med alle øvrige andelshavere i Bjørnemosen vores fælleshus, vej, haver, parkeringsplads og øvrige udenomsarealer. Vi går derfor som en selvfølge ud fra, at alle behandler og vedligeholder både deres eget hus og den fælles ejendom som et kært og værdifuldt eje.

Non-profit

I Bjørnemosen er vi af den opfattelse, at man ikke skal kunne tjene penge på at bo og har derfor sat markedskræfterne ud af spil. Det betyder, at ingen kan tjene på deres bolig. Den dag, du flytter, får du det samme andelsindskud tilbage, som du betalte ved indflytning – dog fratrukket udgifter til eventuelle reparationer og ekstraordinær vedligeholdelse. Det andelsindskud, som den nye andelshaver betaler, er pristalsreguleret, og differencen mellem det gamle og det nye andelsindskud går til den fælles vedligeholdelse af hushalvdelen.

Forpligtende demokrati

I Bjørnemosen beslutter vi selv alt. For at demokratiet kan fungere, forventer vi, at alle andelshavere tager del i beslutningsprocessen, møder op til de møder, hvor beslutningerne skal træffes, og deltager i udvalg o.l., hvor beslutningerne skal føres ud i livet.

Fælles arbejdsopgaver

Det at Bjørnemosen er ejerboliger og ikke lejerboliger, betyder også, at vi ikke har en vicevært til at ordne alt muligt for os. Det gør vi sammen, og du har pligt til at deltage i de fælles arbejdsopgaver i forbindelse med drift og vedligeholdelse af Bjørnemosen.


Arbejdsdag i Bjørnemosen (her etablering af vejbump)

Godt og nært naboskab

I Bjørnemosen prioriterer vi et godt og nært naboskab højt. Vi ser det praktisk og socialt som et stort gode at have naboer tæt på. Vi kan ikke snakke med naboen over hækken, da det er forbudt at hegne sit hus ind, men vi kan mødes med naboen i fælleskøkkenet, på fællesgræsplænen osv.

Godt socialt fællesskab

I Bjørnemosen er der altid mulighed for, men aldrig pligt til fællesskab. Fællesskabet fungerer på de enkelte andelshaveres præmisser og efter de enkelte andelshaveres behov og ønsker, men der er ikke nogen idé i at bo i Bjørnemosen, hvis man ikke også vælger at lægge en god del af sit sociale liv her.

Børnevenlighed

Ikke mindst børn elsker Bjørnemosen. Her er trygt og rart at bo for både børn og forældre. Inden for den store syrenhæk, som omgiver hele Bjørnemosen, kan børn færdes frit. Kørsel i Bjørnemosen sker på børnenes præmisser. Der er masser af legekammerater i nærheden. Der er fælles legeplads med legeredskaber, plads til at spille bold osv. Og naboer til Bjørnemosen er en børnehave og Hjallese Skole.